Linia verde: 250 107

Măsuri economice anti-covid

De la debutul pandemiei de COVID-19 și instituirea stării de urgență, în urma consultărilor cu asociațiile de business și autoritățile publice centrale de resort, Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus o serie de măsuri fiscale și financiar-bancare pentru susținerea de urgență a mediului de afaceri, afectat de criza pandemică, precum și mecanismul de subvenționare a întreprinderilor pentru a păstra locurile de muncă și limita disponibilizările. Aceste măsuri au inclus subvenții, amânări de taxe și impozite, reducerea ratei de bază la credite ș.a., printre care:

  

 • reducerea de la 20% la 15 % a TVA pentru sectorul HoReCa începând cu 1 mai 2020;
 • amânarea plății impozitului pe venit provenit din activitatea de întreprinzător cu 3 luni;
 • amânarea, până la 25 aprilie, a declarării şi achitării impozitului pe venit pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (fermieri) neplătitori de TVA, agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • subvenționarea întreprinderilor și organizațiile necomerciale, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare a activității, prin returnarea impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor achitate;
 • extinderea accesului la ajutor de șomaj pentru mai multe categorii de șomeri și majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind 2775 lei;
 • restituirea contribuțiilor de asigurări sociale pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care şi-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;
 • asigurarea oportunității băncilor și organizațiilor de creditare nebancară pentru amânarea ratelor la credite, aferente persoanelor fizice și juridice;
 • instituirea „Programului de rambursare a TVAˮ, care vizează oferirea contribuabililor de TVA a dreptului de a solicita o rambursare a TVA pentru o perioadă ulterioară, ceea ce permite o creștere considerabilă a lichidității întreprinderilor;
 • instituirea „Programului de subvenționare a dobânzii”, care constă în furnizarea de sprijin prin compensarea până la sfârșitul anului 2020 a ratei dobânzii lunare pentru întreprinderile care contractează împrumuturi în cadrul Programului (fără a restricționa destinația lor: salarii, capital de lucru, investiții);
 • instituirea moratoriului asupra controalelor de stat în timpul stării de urgență declarate (cu unele excepții asociate cercetărilor penale, riscurilor de sănătate publică sau cele efectuate de către Banca Națională, Curtea de Conturi, Comisia Națională a Pieței Financiare);
 • anularea obligației de a efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale pentru anul 2019;
 • Comisia Națională a Pieței Financiare a reeșalonat toate taxele de supraveghere pentru asigurători, organizații de creditare nebancară şi asociații de economii şi împrumuturi;
 • a fost ajustat cadrul legal național prin completarea Codul Muncii cu un capitol nou care reglementează organizarea muncii la distanță.

 

În această perioadă a continuat implementarea programelor ODIMM de suport pentru antreprenori, precum „Femei in afaceri”, „PARE 1+1”, „Suport pentru tineri”, „Ecologizarea IMM” ș.a. De asemenea, pentru a sprijini mediul de afaceri afectat de consecințele pandemiei au fost lansate o serie de programe și inițiative noi. Printre acestea sunt:

 • programul de digitalizare a IMM-urilor;
 • un Produs nou de garantare destinat în exclusivitate IMM-urilor afectate de criza pandemică;
 • extinderea Fondului de garantare a creditelor prin ODIMM, cu 50 mln lei;
 • instrumentul de dezvoltare a Rețelei Incubatoarelor de Afaceri;
 • programul-pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale și dezvoltarea a 18 Platforme Multifuncționale în raioanele în care nu există platforme industriale.

  

Actualmente, MEI lucrează la Programul post-COVID-19 pentru perioada 2020-2021, care urmărește trei obiective de bază:

 • limitarea impactului socio-economic al pandemiei de COVID-19;
 • recuperarea economică;
 • tranziția către o economie mai reziliență.

 

     Pentru atingerea primului obiectiv, programul propune măsuri de suport pentru restructurarea și achitarea datoriilor comerciale, restanțelor salariale și a celor fiscale. De asemenea, presupune elaborarea procedurilor operaționale pentru funcționarea în condiții de carantină, refacerea și suplinirea stocurilor de mărfuri strategice, digitizarea economiei și serviciilor publice, dezvoltarea comerțului electronic, simplificarea procedurii de deschidere, restructurare, desfășurarea și închidere a afacerii ș.a.

     Pentru recuperarea economică au fost incluse în program astfel de acțiuni, precum lansarea liniilor de creditare publică și privată, noi tipuri de subvenții țintite, adaptarea programelor de suport pentru afaceri sub aspectul eligibilității și obiectivelor programelor, dar și programe de suport pentru sectoare strategice. De asemenea, oferirea suportului de stat pentru dezvoltarea sectorului privat afectat de pandemie prin: majorarea plafonului la Fondul de garantare pentru IMM-uri, implementarea programului de dezvoltare a furnizorilor locali pentru perioada 2020-2021, elaborarea mecanismului de stimulare a întreprinderilor industriale în vederea implementării de noi tehnologii, implementarea programului de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale ș.a.

    Obiectivul de tranziție către o economie mai rezilientă, adaptarea economică va fi atinsă printr-o serie de măsuri printre care identificarea priorităților pentru investiții necesare pentru tranziția către o economie mai rezistentă și mai durabilă în baza analizei impactului crizei asupra sectoarelor economiei. O altă acțiune vizează recalificarea angajaților din sectoarele afectate, crearea de competențe necesare pentru noile condiții, identificarea măsurilor de susținere a start-up-urilor și afacerilor de familie, valorificarea capacităților IMM-urilor inovative cu valoare adăugată înaltă ș.a.

 

    Propuneri de masuri economice în contextul COVID-19

 

modelul_costului