Linia verde: 250 107

INDUSTRIE

Politica industrială a Republicii Moldova este concentrată pe consolidarea şi încurajarea factorilor care determină crearea unui sector industrial al economiei tehnologic avansat, scientointensiv, eficient şi competitiv, racordat la standardele europene.

 

Principalul document de planificare strategică elaborat de Ministerul Economiei in acest sens este Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobata prin prin Hotărârea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006. Documentul stabileşte principiile de bază, obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a ramurii, precum şi mecanismele şi instrumentele principale pentru realizarea acesteia, care asigură creşterea eficienţei şi competitivităţii sectorului industrial. 

 

În conformitate cu aceasta strategie, realizarea obiectivului stabilit, va fi asigurată prin soluţionarea unui complex de sarcini interconexe, principalele dintre care sunt: 

 

  1. modernizarea ramurilor tradiţionale ale industriei; 
  2. crearea şi dezvoltarea sectoarelor industriale, bazate pe utilizarea tehnologiilor moderne, scientointensive şi care să reprezinte centre de integrare industrială (de producere) a întreprinderilor mici şi  mijlocii; 
  3. crearea condiţiilor pentru activitatea inovaţională, consolidarea permanentă a potenţialului ştiinţific, creşterea nivelului ştiinţific şi profesional de pregătire a cadrelor în domeniul industriei; 
  4. creşterea eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare în baza utilizării tehnologiilor avansate în procesul de producţie industrială.

 

Un alt document strategic elaborat de Ministerul Economiei, ce vine sa sustina eforturile de dezvoltare a sectorului industrial este Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova. Scopul concepţiei constă în determinarea necesităților și posibilităților de implementare și dezvoltare a unui mecanism de asociere a agenților economici în ”clustere” pentru a contribui la dezvoltarea eficientă și competitivă a ramurilor industriale. Această concepție este primul document complex privind crearea și dezvoltarea cluster-elor în sectorul industrial și este bazat pe cele mai bune practici din Europa, China și alte state.

 

Clusterele reprezintă o formă de asociere a agenților economici și au menirea să contribuie la revitalizarea regiunilor și susținerea sectoarelor industriale, bazate pe implementarea mecanismelor economice efective noi.

 

Un alt document de baza pentru dezvoltarea sectorului industrial în Republica Moldova este Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii.

 

 

 

Listă documente:

 

  1. Programul cadru pe țară pentru dezvoltarea industrială incluzivă și durabilă a Republici Moldova (eng) (16.04.2019)
  2. Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015
  3. Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova
  4. Foia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii

 

 

modelul_costului