Linia verde: 250 107

Direcția politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale

Direcția politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale este o subdiviziune distinctă în cadrul Ministerului Economiei, ce asigură activitatea instituției prin elaborarea, coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor și actelor normative în domeniile tehnologiei informației și economiei digitale.

 

Atribuțiile direcției sunt următoarele:

1) elaborarea cadrului legislativ şi normativ, inclusiv analizelor ex ante, în domeniile tehnologiei informaţiei și economiei digitale;

2) elaborarea documentelor de politici, inclusiv analizelor ex ante, privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei și economiei digitale;

3) monitorizarea realizării documentelor de politici privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei și economiei digitale;

4) monitorizarea activității parcului pentru tehnologia informației și elaborarea politicilor de dezvoltare a acestuia;

5) asigurarea organizării evaluării anuale a parcului pentru tehnologia informației;

6)organizarea activității Comisiei de examinare și evaluare a solicitărilor rezidenților parcului pentru tehnologia informației în vederea acordării avizului pentru dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova și pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova;

7) monitorizarea indicatorilor statistici naționali pe domeniul de competență, în baza informației prezentate de instituțiile de profil;

8) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale, care țin de domeniile industriei tehnologiei informației și economiei digitale, și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

9) examinarea şi avizarea, în limita competenței, a proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare.

 

Structura organizatorică a direcţiei include următorul nomenclator de posturi:

1) Şef direcţie;

2) Consultant principal;

3) Consultant superior.

 

 

Statistica TI

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică pentru anul 2020, sectorul TI a depășit noi bariere de creștere, devenind un catalizator important în creșterea economică a Republicii Moldova.

 

Astfel, în perioada anilor 2015-2020, industria IT a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzări anuale de la 2.1 miliarde lei, până la 7.4 miliarde lei, atingând cota de 3.6% din PIB.

 

Volumul de exporturi a produselor și serviciilor TI a depășit în anul 2020 cifra de 4,6 mld. lei, schimbând calitativ structura exporturilor Republicii Moldova.

 

Această evoluție pozitivă în sectorul TI este însoțită de creșterea numărului de companii în această perioadă - de la 1000 până la 1700, iar a personalului angajat – de la 9350 la 17000 de persoane, asigurând și cel mai bun nivel de salarizare pe economie.

 

Volumul de investiții în servicii de informatizare, conform datelor analizate, s-a dublat în perioada de referință și a ajuns în 2020 la 2,6 mld. lei, sporind cu cca. 800 mln. lei față de anul precedent, ceea ce vorbește despre faptul că se investește din ce în ce mai mult în eficientizarea proceselor și în inovație digitală în diverse sectoare economice.

modelul_costului