Linia verde: 250 107

COMERȚ

Obiectivul strategic de integrare europeană a marcat întregul set de politici promovate de Ministerul Economiei în domeniul comerţului exterior, eforturile fiind concentrate asupra finalizării negocierilor privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

 

Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC), parafat la 28 noiembrie 2013 la Vilnius, deschide oportunităţi extraordinare pentru Republica Moldova, atât din perspectiva accesului pe piaţă a bunurilor şi serviciilor autohtone, cât şi susţinerea şi încurajarea transformărilor structurale profunde necesare pentru ridicarea competitivităţii economiei naţionale. Evenimentul respectiv a fost precedat de implementarea Planului de acţiuni elaborat în baza recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC. Ministerul Economiei a exercitat funcţia de coordonator al procesului de realizare a recomandărilor, elaborînd şi prezentînd în total 11 rapoarte de progres.

 

Semnarea şi implementarea prevederilor ZLSAC în perspectivă va permite formarea unui cadru previzibil pentru derularea relaţiilor comerciale cu UE şi va contribui la consolidarea încrederii în Republica Moldova şi, implicit, va crea premise investiţionale de valorificare a avantajelor competitive şi obţinerii unor efecte economice pozitive pe termen lung.

 

Politicile comerciale promovate de Ministerul Economiei pe parcursul anului 2013 au fost orientate spre fortificarea relaţiilor comerciale cu ţările care sunt principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, acest fapt generînd evoluţii pozitive ale comerţului exterior.

 

 

 

Lista documente:

 

  1. Strategia de dezvoltare a comertului interior in RM pentru anii 2014-2020

 

 

modelul_costului